Polecamy:
 

 

Język biznesu

 

Dlaczego warto studiować język biznesu w oparciu o język rosyjski?

 • Rosja to kraj o ogromnej potędze gospodarczej, która wciąż rośnie. Jest do duża szansa dla młodych Polaków, by zacząć swoją karierę zawodową właśnie w Rosji. Jest to także duża szansa dla polskich przedsiębiorców na podjęcie współpracy z partnerami biznesowymi z tego kraju (ogromny rynek zbytu).
 • Brakuje młodych osób władających językiem rosyjskim (nie jest on tak popularny jak język angielski czy niemiecki).
 • Rosja jest sąsiedzkim krajem dla Polski i jednym z najbliższych sąsiadków Unii Europejskiej.
 • Rosja ma ogromne wpływy na całym świecie.
 • Język rosyjski jest używany także przez wiele innych krajów: Ukraina, Białoruś, Kazachstan.
 • Studia te oprócz poznania języka dają możliwość poznania kultury rosyjskiej i zwyczajów panujących w tym kraju, co przygotuje studentów do łatwiejszego poruszania się po rosyjskim biznesie.
 • Interdyscyplinarny charakter studiów.

Język biznesu można studiować m.in. na Uniwersytecie Opolskim.

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Studentów obowiązuje także 4-tygodniowa praktyka zawodowa.
Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych - rosyjski i angielski/niemiecki - z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne.

Dziedziny nauki, wykładane na specjalności:

 • Humanistyczne i społeczne dziedziny nauki: językoznawstwo stosowane, gramatyka opisowa, fonetyka, historia i kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia.
 • Nauki ekonomiczne: podstawy ekonomii i marketingu, nauki o zarządzaniu.
 • Nauki prawne: podstawy europejskiego prawa gospodarczego, prawo konsumenckie.
 • Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny, obsługa ruchu turystycznego.
 • Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów.
 • Studenci rozwijają swoje zainteresowania m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę rosyjską.
 • W instytucie działa Koło Naukowe Języka Biznesu, którego celem jest kształtowanie dodatkowych kompetencji językowych i kulturowych w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego.
 • Istnieje możliwość (dla najlepszych studentów) zagranicznych wyjazdów na studia semestralne (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów) oraz studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów). Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu SOCRATES.
 • Instytut oferuje również możliwość ukończenia kursu językowego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (kurs trwa 2-3 tygodnie i jest organizowany każdego roku we wrześniu).
 • uzupełniają przedmioty humanistyczne.

Co można robić po tych studiach?

 • Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego) w zakresie języka ogólnego i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych.
 • Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.
 • Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach (handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych), w biurach podróży, w różnych instytucjach administracji publicznej (tj. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS i in.), a także np. w wydziałach ambasady, konsulatu i in.


Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.